Start | Info | Historie | Betydning | Investorer | Synspunkter | Video | Linker | Kontakt    
         
   
iski.no - Investorer
   
         
   

Tidsmessig riktige anlegg er svært kostnadskrevende, og en har derfor sett på mulighetene for å etablere et samarbeid med en investor. Skal vi kunne få til en slik løsning, må grunneierne overfor en utbygger stille areal disponibelt til utvikling av hyttefelt, leiligheter / hotell og skianlegg.

Grunneierne og Isfjorden Idrettslag har tatt kontakt med investor Even Hegbom, som har utviklet Voss fjellandsby og Målselv fjellandsby. Han har gode referanser fra kommune og grunnere i Voss og Målselv. Målselv Fjellandsby har allerede bidratt til optimisme og befolkningsvekst i Målselv. Folketallet gikk siste kvartal 2006 fram for første gang siden årtusenskiftet og ordfører Viggo Fossum sier fjellandsbyen er en av grunnene til det.

Linker: se www.malselvfjellandsby.no og www.vossfjellandsby.no

   
         
         
    Back to the top    
         
         
       
    Copyright: www.iski.no - Kontakt